വീഡിയോ

ഹുക്ക് ഉള്ള ജെറിസ് 37 എംഎം പൂർണ്ണ വിപുലീകരണ ദൂരദർശിനി ചാനൽ

സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ഹിഞ്ചിൽ ജെറിസ് യൂറോ തരം ക്ലിപ്പ്

GERISS സ്ലിം ബോക്സ് ഡ്രോയർ സിസ്റ്റം

GERISS യുഎസ് തരം ഫെയ്സ് ഫ്രെയിം കാബിനറ്റ് 3D സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് ഹിഞ്ച്

ജെറിസ് ഫെയ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത കാബിനറ്റിനായി ലോക്കിംഗ് ഉപകരണമുള്ള പൂർണ്ണ വിപുലീകരണ സോഫ്റ്റ് ക്ലോസ് അണ്ടർ‌മ ount ണ്ട് ഡ്രോയർ സ്ലൈഡ്

കമ്പനി പ്രമോഷണൽ വീഡിയോ